Lista dos candidatos eliminados na etapa de Entrevista